541 214 249

info@florbal-shop.cz

Přihlásit se   |  Registrovat se

Váš košík obsahuje 0 ks zboží

Florbal-shop.cz

Informace1. Jak nakupovat

1. Najděte si v obchodě zboží, které chcete koupit

2. Poté klikněte na tlačítko "Do košíku". V této chvíli ještě není nic závazné, objednávku můžete kdykoliv zrušit. 

3. Chcete-li koupit více zboží, hledejte dále, prohlížejte, vybírejte a pokud vám do oka padne něco dalšího, opět klikněte na tlačítko " Do košíku". Samozřejmě můžete objednávat i více kusů. Ve vašem "Nákupním košíku" vepište do položky "Množství" požadovaný počet kusů a pak stiskněte tlačítko "Přepočítat". 

4. Máte-li definitivně vybráno a přejete si zboží objednat, klikněte v "Nákupním košíku" na tlačítko " Zaplatit. " (nejste-li v "Nákupním košíku" klikněte na pravé straně "Zaplatit").

5. Po zadání objednávky budete vyzváni k přihlášení, jste-li registrovaným zákazníkem nebo budete požádáni o emailovou adresu, nakupujete-li na Florbal.com poprvé. 

6. Po přihlášení či zadání emailové adresy budete automaticky přesměrováni na stránku, na které určíte místo a způsob dodání zboží. 

7. Na následující stránce se zobrazí vaše kompletní objednávka včetně poštovného a celkové částky, kterou vám budeme účtovat. Nemáte-li již žádné výhrady stiskněte tlačítko "Potvrdit objednávku", čímž se objednávka stává z Vaší i naší strany závaznou. 

8. Pokud je objednávka úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zobrazí se vám číslo této objednávky. Na Vaši e-mailovou adresu obdržíte potvrzení objednávky. Pozor - když vám potvrzení objednávky elektronickou poštou nebude doručeno, může to znamenat, že se objednávka správně neuložila do databáze. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte. 

9. Zásilka, kterou obdržíte bude obsahovat daňový doklad. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli nakupovat právě u nás.

Jak vyhledávat

Máte-li již konkrétní představu o Vašem nákupu a nechce se Vám procházet obchodem, můžete použít vyhledávání. Vyhledávat můžete několika způsoby. Mimo procházení kategorií, které najdete vždy v levém sloupci, můžete použít vyhledávací políčko. Políčko je označeno textem "Vyhledat" a najdete jej na levé straně nad kategoriemi produktů. Stačí jen vepsat hledaný výraz a kliknout na tlačítko "Vyhledat", případně na Enter na klávesnici. 2. O nás

Florbal-shop.cz je internetový obchod specializovaný výhradně na prodej florbalového vybavení a všech potřebných doplňků. Obchod funguje od roku 2007 Našim zákazníkům se vždy snažíme nabídnout nejvýhodnější nabídku.3. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí kupních a rezervačních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetových stránek a e-shopu www.florbal-shop.cz.

I.2. Vymezení pojmů:

E-shop - internetové stránky, elektronický obchod a rezervační systém, vše dostupné na internetové adrese www.florbal-shop.cz.

Prodávající - Mgr. Marek Šenkypl s místem podnikání v Brně, Oblá 81, PSČ: 634 00, IČ: 65332504, provozující e-shop.

Prodejna – prodejna florbalového vybavení na adrese Hlinky 34, Brno, PSČ: 603 00, provozována Prodávajícím.

Zákazník -  osoba uzavírající s prodávajícím prostřednictvím e-shopu kupní nebo rezervační smlouvu.

Spotřebitel - dle ust. § 419 obč. zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - osoba, která neuzavírá smlouvu jako spotřebitel.

Rezervace - pokud si zákazník pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervuje zboží, nedochází k uzavření kupní smlouvy. Zbožíje pro zákazníka rezervováno v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí.

Uplatnění rezervace – prohlídka a vyzkoušení si rezervovaného zboží v prodejně na základě uzavřené rezervační smlouvy.

II. Uzavření kupní smlouvy

II.1. Zboží nabízené v e-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídku na uzavření kupní nebo rezervační smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

II.2. Zákazník může prostřednictvím e-shopu pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „koupit“ nabídku na uzavření kupní smlouvy odesláním závazné objednávky přijmout, nebo si může zboží prostřednictvím formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervovat v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí, a to za cenu uvedenou na e-shopu v době odeslání rezervace.

II.3. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníka prostřednictvím e-shopu.

II.4. Obsah smlouvy je zákazníkovi prodávajícím potvrzen po odeslání objednávky spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a daňovým dokladem/fakturou na e-mail uvedený zákazníkem v objednávce.

II.5. Kupní smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za podmínek uvedených v objednávce zákazníka jsou již vyčerpány nebo v případě ztráty schopnosti podnikatele dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde k navýšení cen výrobce).

III. Uzavření rezervační smlouvy

III.1. Zboží nabízené v e-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732/2 občanského zákoníku nabídku na uzavření kupní nebo rezervační smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

III.2. Zákazník může prostřednictvím e-shopu pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „koupit“ nabídku na uzavření kupní smlouvy odesláním závazné objednávky přijmout, nebo si může zboží prostřednictvím formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervovat v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí. Rezervace se vztahuje i na cenu uvedenou v e-shopu v době odeslání rezervace.

III.3. Rezervační smlouva je uzavřena odesláním rezervace zákazníka prostřednictvím e-shopu.

III.4. Obsah smlouvy je zákazníkovi prodávajícím potvrzen po odeslání rezervace spolu s těmito obchodními podmínkami na e-mail uvedený zákazníkem v rezervaci.

III.5. Skutečnost, že je rezervované zboží připraveno v prodejně prodávajícího k prohlídce, bude zákazníkovi oznámena prodávajícím na e-mail uvedený zákazníkem ve formuláři.

III.6. Rezervační smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za podmínek uvedených v rezervaci zákazníka jsou již vyčerpány nebo v případě ztráty schopnosti podnikatele dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde k navýšení cen výrobce).

IV. Základní práva a povinnosti z kupní smlouvy

IV.I. Kupní cenu je v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e‑shopu možné uhradit platební kartou prostřednictvím platebního portálu, převodem/vkladem na účet a dobírkou.

IV.2. Při platbě dobírkou je kupní cena splatná při dodání zboží zákazníkovi. Při platbě platební kartou či převodem/vkladem na účet je kupní cena splatná do 14 dní od uzavření kupní smlouvy.

IV.3. Prodávající je povinen zákazníkovi zboží odeslat do  14 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby kupní ceny dobírkou, nebo do 14 dnů od zaplacení kupní ceny v případě platby platební kartou či převodem/vkladem na účet.

IV.4. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu je zboží odevzdáno prodávajícím zákazníkovi doručením zboží na adresu uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen zboží převzít.

IV.5. Nepřevezme-li si zákazník zboží a toto se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží zákazníkovi. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li zákazníkem uhrazena.

V. Základní práva a povinnosti z rezervační smlouvy

V.1. Zákazníkovi na základě rezervační smlouvy vzniká nárok na uplatnění rezervace, tzn. na prohlídku a vyzkoušení rezervovaného zboží v prodejně prodávajícího. Zároveň má zákazník bezprostředně po uplatnění rezervace nárok na uzavření kupní smlouvy za kupní cenu, za níž bylo zboží nabízeno na e-shopu v době uzavření rezervační smlouvy.

V.2. Rezervační smlouva uzavřená odesláním rezervačního formuláře prostřednictvím e-shopu zaniká v případě, že zákazník rezervaci neuplatní v prodejně prodávajícího do 5 dnů od odeslání sdělení o tom, že je rezervované zboží připraveno, na e-mail uvedený zákazníkem v rezervačním formuláři.

VI. Práva a povinnosti z vad zboží

VI.1. Zákazník je povinen zboží prohlédnout bezprostředně po jeho převzetí.

VI.2. V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je zákazník povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

VI.3. Je-li zákazník spotřebitel:

a) je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. To neplatí v případě vad na zboží prodávaném za nižší cenu z důvodu takové vady; v případě vad způsobených opotřebením zboží v důsledku jejich obvyklého užívání; v případě vad odpovídajícím míře používání či opotřebení u použitého zboží.

b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části;

-   odstranění vady opravou zboží;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny;

-   odstoupení od smlouvy.

c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. VI.3. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. Nesdělí-li kupující volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, jako by se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.3. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny.

e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.3. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

f) Pokud má zboží vadu ve smyslu ust. § 2161 obč. zákoníku již při převzetí zboží zákazníkem, má tento právo na dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti zboží, má zákazník právo pouze na výměnu vadné součásti. Je-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na bezplatnou opravu zboží. Není-li možné dodat nové zboží či jeho součást bez vady a není-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

g) Vyskytne-li se vada dle čl. VI.3. písm. f) VOP opakovaně i po opravě zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelných vad, tedy v případě, kdy je výměna zboží či odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vad nepřiměřené.

VI.4. Je-li zákazník podnikatel:

a) zakládá mu právo z vadného plnění výhradně vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části;

-   odstranění vady opravou zboží;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny;

-   odstoupení od smlouvy.

c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. VI.4. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. Nesdělí-li kupující volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, jakoby se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.4. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny.

e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl.VI.4. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

VI.5. V případě uplatnění vad zboží je zákazník povinen prodávajícímu doručit vadné zboží zároveň s oznámením vady. Náklady spojené s uplatněním práv z vad nese v případě jejich nedůvodnosti zákazník.

VII. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

VII.1. Je-li zákazník spotřebitelem, a pokud s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Zákazník nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je florbalová hůl, pokud z rukojeti hole sundal igelitový obal chránící z hygienických důvodů omotávku rukojeti.

VII.2. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy písemně informovat prodávajícího s uvedením svých kontaktních údajů. Zákazník může k informování prodávajícího využít formulář, který je přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek.

VII.3. Odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat na adresu prodávajícího nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. VII.1. VOP. Odstoupení je účinné doručením informace o odstoupení prodávajícímu.

VII.4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese zákazník.

VII.5. Prodávající je povinen vrátit zákazníkovi kupní cenu, kterou od něj obdržel, a náklady na dodání zboží zákazníkovi ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsoby dopravy, jež byl v době uzavření kupní ceny nabízen na e-shopu, pakliže od zákazníka tyto náklady obdržel. Prodávající vrátí zákazníkovi peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude zákazníkem doručeno zboží či potvrzení o jeho odeslání na adresu prodávajícího.

VII.6. Vrátí-li zákazník po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, tedy s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Za snížení hodnoty zboží, za níž zákazník dle tohoto ustanovení odpovídá, se považuje zejména: roztřepení dolního okraje čepele florbalové hole, poškozený lak na holi, znečištění, opotřebení kolen u brankářských kalhot…

VIII. Bonusy

VIII.1. Byl-li zákazníkovi poskytnut jakýkoliv bonus v závislosti na výši kupní ceny (dárek, sleva, doprava zdarma etc.), je zákazník povinen, odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu od kupní smlouvy či její části, v důsledku čehož poklesne kupní cena pod výši odůvodňující poskytnutí bonusu, bonus nebo jeho hodnotu vrátit spolu se zbožím, jehož se týká odstoupení od smlouvy.

VIII.2. Je-li zákazník povinen na základě čl. VIII.1. VOP vrátit prodávajícímu hodnotu poskytnutého bonusu (dárek, slevu, cenu dopravy) v případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, započte se tento nárok prodávajícího proti kupní ceně, již bude prodávající povinen vrátit kupujícímu, a to aniž by bylo třeba k započtení činit jakýkoliv další úkon.

IX. Uživatelský účet. Ochrana osobních údajů.

IX.1. Nákup a rezervaci v e-shopu lze učinit zákazníkem jednak jednorázově bez registrace a jednak opakovaně na základě registrace zákazníka a založení jeho uživatelského účtu v systému e-shopu (dále jen „uživatelský účet“).

IX.2. Uživatelský účet je chráněn jménem a heslem, která si kupující zvolí. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, že tento není po dobu 2 let užíván, případně při porušení povinností kupujícího z kupní či rezervační smlouvy.

IX.3. Osobní údaje, které zákazník poskytuje prodávajícímu ke zpracování při jednorázovém nákupu nebo při zakládání uživatelského účtu, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.

IX.4. Kupující, jako subjekt údajů ve smyslu ust. § 4 písm. d) ZOOÚ dává tímto souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, (daňové) identifikační číslo, e‑mail, telefon,  (dále jen jako „osobní údaje“).

IX.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání kupních a rezervačních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ust. § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.

IX.6. Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů dle čl. IX.4.

IX.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. Prodávající může pověřit jejich zpracováním třetí osobu a osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze dopravci pro účely doručení zboží.

IX.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsah této informace je stanoven v ust. § 12 odst. 2 ZOOÚ. Za poskytnutí informace dle tohoto článku VOP je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX.9. V případě, že kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající či třetí osoba pověřená zpracováním provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může ve smyslu ust. § 21 ZOOÚ požádat prodávajícího nebo jím pověřenou osobu o vysvětlení, případně může požadovat, aby prodávající nebo třetí osoba odstranili závadný stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Je-li tato žádost ze strany prodávajícího či třetí osoby shledána oprávněnou, odstraní příslušný subjekt neprodleně závadný stav.

IX.10. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních informací a sdělení kupujícímu.

X. Ukládání cookies.

X.1. Kupující souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.

XI. Doručování.

XI.1. Účastníci kupní či rezervační smlouvy jsou povinni veškeré vzájemné jednání činit písemně s výjimkou případů, kdy smlouva či tyto VOP umožňují sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace.

XI.2. Písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, osobním převzetím adresátem či uplynutím úložní lhůty poskytovatele poštovních služeb.

XI.3. Doručovací adresou kupujícího je adresa uvedená v jeho uživatelském účtu, případně při uzavírání rezervační nebo kupní smlouvy. Doručovací adresou prodávajícího je florbal-shop.cz, Hlinky 34, 60300 Brno.

XI.4. Informace související s nabídkami prodávajícího a další obchodní sdělení budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující tímto uděluje souhlas k zasílání nabídek a obchodních sdělení dle tohoto článku VOP.

XII. Obrázky produktů

XII.1 Veškeré obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od reálného produktu.

XIII. Závěrečná a přechodná ustanovení.

XIII.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

XIII.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

XIII.3. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.4. Doručování zboží

Zboží z internetového obchodu Florbal-shop.cz je možné vyzvednout v našem obchodě v Brně, který naleznete na naší adrese:

Florbal-shop.cz
Hlinky 34
603 00 Brno 

tel. +420541214249

Zboží je možné vyzvednout v pondělí až pátek v pracovní době 10.00 - 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 - 12.00 hodin.

Platba a dodání zboží v ČR

Zboží obdržíte prostřednictvím smluvního přepravce za cenu od 79 formou balíku. Při nákupu v celkové hodnotě nad 2500Kč je poštovné ZDARMA. Poplatek za dobírku je za cenu od 40Kč.

Branky 160x115cm posíláme speciální přepravní službou. Pro nárok na poštovné zdarma za branky vyžadujeme platbu předem převodem na účet. Na Váš email Vám zašleme fakturu s číslem účtu. V případě dobírky za branky budeme účtovat 250Kč za náklady za velkou zásilku za 1 i více (max. 2) branek.

Dodací lhůta je do 24 hodin po odeslání z našeho obchodu.

Expresní dodávka

Pokud objednáte zboží v pracovní dny od pondělí do čtvrtka do 14.00 hodin, bude zboží, které je skladem a ve výběru označeno termínem dodání „zítra“, doručeno následující pracovní den. V případě objednání tohoto zboží v pátek nebo v den, který předchází státnímu svátku, bude zboží doručeno následující pracovní den.

Minimální výše objednávky je 200Kč, objednávky v nižší hodnotě neposíláme.

Dodání zboží na Slovensko

V našem obchodě se Vám bude nakupovat úplně stejně snadno jako zákazníkům z České republiky.

S ohledem na roustoucí zájem zákazníků ze Slovenka jsme s přepravní společností GLS dojednali nový způsob expresního zasílání balíků na Slovensko s možností dobírky. Za velmi atraktivní cenu je garantovaná doba doručení do 48 hodin od expedice u nás. Zásilku můžete sledovat on-line na základě zaslaného čísla zásilky.

Cena poštovného na Slovensko je 125Kč.  Poplatek za případnou dobírku je 50Kč. V případě, že celková výše zasílaného zboží přesánhne hodnotu 2 500 Kč je poštovné zdarma!

Cenu zboží a poštovné zaplatíte při převzetí zásilky podle aktuálního kurzu v den odeslání v EUR. Cena se přepočítá z českých korun dle kurzu ČSOB Devizy/Nákup v den odeslání zbožíAktuální kurz pro dnešní den

Dodací lhůta je do 48 hodin po odeslání z našeho obchodu.

Minimální výše objednávky na Slovensko je 500Kč, objednávky v nižší hodnotě neposíláme.5. Jak reklamovat

Reklamace doručovacích služeb

Pokud k vám zásilka přijde poškozená postupujte, prosím, následovně: 

1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem. 
2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. 
3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. 

V případě problému s dopravcem, pište na adresu info@florbal-shop.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě. 

Reklamace vadného zboží

Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat. 
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 541 214 249. 
Příjemce je povinen umožnit zasílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. 

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury. 

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu: 

Florbal-shop.cz
Hlinky 34
603 00 Brno

Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat - telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní. 


Záruka vrácení peněz za zboží 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání (odřená spodní části čepele) nebo opotřebování, v původním obalu (např. nesmí strhnout obal z omotávky) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku výhradně bankovním převodem.

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět (bankovním převodem nebo složenkou). 

Podmínky pro vrácení peněz: 

1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, (např. nesmí být stržený obal z omotávky na hokejce, odřená spodní části čepele) tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. 
2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží. 
3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury společně s číslem účtu, kam peníze zaslat. 
4. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. 
5. Peníze vracíme pouze převodem na účet.


Vracené zboží zasílejte na adresu: 
Florbal-shop.cz
Hlinky 34
603 00 Brno6. Časté dotazy

Doprava a platba

Kolik zaplatím na poštovném a balném?

Nikdy neúčtujeme balné. Všechny objednávky expedujeme prostřednictvím služby Obchodní balík České pošty nebo přepravní služby PPL, díky které máte zásilku doma do druhého dne od expedice.

U objednávky nad 2000 Kč nebudete platit ani poštovné. 

Je ve vašem obchodě možné platit platební kartou?

Ano, platební kartou samozřejmě můžete platit veškeré objednané zboží. Tento způsob platby je ideální i pro zákazníky ze zahraničí.

POZOR! Na kamenné prodejně v Brně není možné platit platební kartou, ale pouze HOTOVĚ.

Nepodařilo se mi zaplatit platební kartou, jak mám postupovat?

Pokud se platba objednávky platební kartou nezdařila, je možné u této objednávky změnit způsob platby na dobírku nebo bankovní převod. V případě změny na dobírku využijte kontakty na infolinku info@lorbal.com  nebo 541214249. V případě změny na bankovní převod můžete zaplatit dle zálohové faktury, která byla vystavena k Vaší objednávce již při platbě kartou, která obsahuje všechny potřebné údaje pro provedení platbyřte novou objednávku včetně platby. .

Dostupnost zboží

Kdy mohu čekat zboží, které je v internetovém obchodě skladem?

Pokud je vybrané zboží v internetovém obchodě skladem, můžeme jej po zabalení expedovat. Obvykle je k Vám zboží dopraveno do druhého dne. Platí pro platbu na dobírku a objednávky došlé do 14.00 hodin.

Co znamená, že je zboží na objednávku?

Pokud si ověřujete dostupnost zboží a systém hlásí: na objednávku, znamená to, že zboží nemáme aktuálně skladem. Po vytvoření a odeslání objednávky zboží objednáme u dodavatele. U zboží, které není skladem, se tak může prodloužit obvyklá doba dodání.

Osobní odběr

Lze si zboží osobně vyzvednout?

Ano, veškeré zboží je možné vyzvednout osobně na prodejně v Brně.

Kdy bude zboží na osobní odběr připraveno k vyzvednutí?

Zboží objednané na osobní odběr je připraveno obvykle do druhého dne od objednávky. Před vyzvednutím prosím vždy vyčkejte na e-mail, že je zboží připraveno. Více informací o osobním odběru.

Jak poznám, že je zboží na osobní odběr nachystané k vyzvednutí?

Zboží je nachystané k vyzvednutí, jakmile Vám pošleme informační e-mail. Před vyzvednutím tak prosím vždy vyčkejte na naši výzvu, že je zboží opravdu k vyzvednutí připraveno. Více informací o osobním odběru.

Prodejna

Mohu si nabízené zboží někde fyzicky vyzkoušet a zakoupit?

ANO, na naší prodejně v centru Brna, na ulici Hlinky 34. Pokud zboží nebude na prodejně, lze po telefonické domluvě jakékoliv zboží na prodejnu dopravit (s ohledem na skladové zásoby).

Jak mám postupovat, pokud si chci na prodejně vyzkoušet různé velikosti zboží?

Může se stát, že si nejste jistí, která velikost bot Vám padne. V tomto případě vytvořte objednávku, ve které bude zboží různých velikostí (max 2 vel.), zvolte osobní odběr a my Vám zboží na prodejnu nachystáme.

Je možné na prodejnách platit kartou?

ANO! Na prodejnách je možné platit kartou.

Výměna zboží a reklamace

Jak postupovat, když mi objednané zboží nebude sedět?

Komunikací se zákazníkem před odesláním zboží se snažíme riziko volby špatné velikosti minimalizovat, přesto nelze vyloučit, že vám daná věc nebude sedět.

Zboží je tedy možné bez udání důvodu vrátit ve lhůtě 14 dní od převzetí od dopravní společnosti. Správnou velikost vám odešleme obratem, případně se domluvíme na alternativě či vrácení peněz.
Při uplatnění výměny zboží je nutné vypnit reklamační formulář. Více informací o reklamacích v sekci Jak reklamovat. Po přihlášení do uživatelské sekce můžete sledovat stav vyřizování reklamace.

Jak postupovat, pokud chci zboží reklamovat?

Podrobný popis jak postupovat v případě reklamace zboží najdete v sekci Jak reklamovat. Po přihlášení do uživatelské sekce můžete sledovat stav vyřizování reklamace.

Ostatní

Nedaří se mi objednat zboží přes Internet. Jak mám postupovat?

Díky přísnému nastavení připojení k internetu (obvykle v rámci firemních sítí) se může stát, že se vám nepodaří zboží z našeho obchodu objednat. 
V tomto případě můžete objednávku provést :

  • telefonicky (+420541214249)
  • e-mailem (info@florbal-shop.cz)

!! Nezapomeňte prosím uvést všechny údaje potřebné pro úspěšnou expedici (adresa, telefon, e-mail, ...)

Získal jsem slevový kupón, kde ho zadám?

Slevový kupón zadáte v košíku - v rámečku "Slevy a slevové kupóny" pod Obsahem košíku, kde je seznam zboží k zakoupení. Vložte kód slevového kupónu a zmáčkněte "Vložit kupón". Po zadání slevového kupónu se cena automaticky přepočte. K jedné objednávce můžete zadat i více slevových kupónů. Pozor: slevový kupón jde použít pod jedním registrovaným uživatelem pouze jednou.